POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos amb respecte la gestió de clients, proveïdors i usuaris és MULTIÒPTIQUES, S.C.L., amb domicili social a Avda. dels Reis, s/n P.I. La Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid) i CIF F28465193.

Li informem que, segons el que estableix la normativa vigent, MULTIÒPTIQUES, S.C.L. ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) a què posarà adreçar-se per fer qualsevol consulta que tingui relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal. Per fer-ho, pot enviar una correu electrònic a: dpo@multiopticas.com

Així mateix, li informem que, en el tractament de dades en matèria de gestió d'usuaris, clients, clientes potencials, col·laboradors i proveïdors, no existeixen entitats Corresponsables del Tractament.

A l'efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 918 357 302 i el correu electrònic de contacte és dpo@multiopticas.com.

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. tracta sobre els seus clientes i proveïdors són:

  • Dades d'identificació.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques i de transaccions.
  • Imatge (Proves virtuals web)
  • Dades professionals

Així mateix, li informem que, a causa de les característiques del tractament de les dades sobre els nostres usuaris, clients i/o proveïdors, tractem les següents dades de categories especials: Dades relatives a la salut (graduacions visuals i auditives). En aquests casos, recolliríem prèviament el seu consentiment exprés abans d'iniciar el tractament.

Totes les dades més amunt esmentades els hem obtingut o directament de Vostè mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d'identificació i altra informació necessària per portar al cap l'objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Respecte a les dades de candidats a treball hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d'un CV per part seva o l'obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d'un portal de treball. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat aquesta cessió de les seves dades a la nostra empresa en inserir les seves dades curriculars en el portal de treball.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clientes potencials, clients i proveïdors que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clientes i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas,  MULTIÒPTIQUES, S.C.L. guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, fer millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d'utilitzar els nostres productes o que hagis deixat d'utilitzar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les teves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de  MULTIÒPTIQUES, S.C.L.

4. Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?

En MULTIÒPTIQUES, S.C.L. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, gestió de candidats, qualitat de serveis, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les seves dades per portar al cap algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:

FINALITAT DE TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

gestió comptable, fiscal, administrativa i comercial de socis, accionistes i col·laboradors

Execució (pre) contracte

Gestió d'incidències i reclamacions a través de la línia d'atenció al clienta.

Consentiment de l'afectat

tramitació dels assumptes judicials creats entre els socis i col·laboradors

Interès legítim del responsable; Obligació regulatòria

Processos de cerca, avaluació i selecció de candidats

Consentiment de l'afectat

Gestió comptable, fiscal, administrativa i comercial de clients com a persones físiques

Execució (pre) contracte

Gestió de les dades de contacte de les persones físiques referents dels proveïdors

Interès legítim del responsable

Gestió d'operacions de publicitat i màrqueting per a la fidelització de clients

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors

Execució (pre) contracte

Operacions de publicitat a través de mitjans electrònics

Consentiment de l'afectat / Interès legítim del responsable

Operacions en publicitat a través de mitjans físics

Consentiment de l'afectat / Interès legítim del responsable

Gestió de les dades de contractació de clients com a entitat jurídica

Execució (pre) contracte

Gestió comptable, fiscal, administrativa i comercial de clients

Execució (pre) contracte

Gestió de les dades dels clientes per a la realització de la devolució de productes.

Consentiment de l'afectat; Execució (pre) contracte

Operacions en la tramitació de drets dels interessats en protecció de dades.

Obligació regulatòria

Gestió de clients propis a través de la botiga en línia del web

Consentiment de l'afectat; Execució (pre) contracte

Gestió de requeriments de deutes sobre proveïdors.

Obligació regulatòria

Gestió de les sol·licituds d'informació que arriben a través de formularis web o xarxes socials

Consentiment de l'afectat

Gestió integral de la fundació

Execució (pre) contracte; Obligació regulatòria

Resoldre qüestions, canalitzar incidències a través del departament corresponent, resoldre dubtes i contestar preguntar dels clientes, així com l'assistència al soci/col·laborador

Consentiment de l'afectat; Execució (pre) contracte

Gestió de les graduacions visuals i auditives dels clientes per al servei de botiga en línia.

Consentiment de l'afectat; Execució (pre) contracte

Tractament de les imatges dels usuaris del web en fer la prova virtual

Consentiment de l'afectat

Gestió i alta dels destinataris de les targetes regal mó

Execució (pre) contracte

Recopilació de les dades dels empleats de les òptiques de la xarxa per tenir una comunicació directa amb ells sobri el funcionament intern de la cooperativa

Consentiment de l'afectat

Pel que fa a la base de legitimació reverenciada, Vostè es troba obligat a facilitar les dades personals, en cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

No elaborarem perfils comercials en base de la informació facilitada i en conseqüència tampoc no prendrem decisions automatitzades sobre vostè en base d'un perfil comercial.

5. Á que destinataris es comunicaran les seves dades?

MULTIÒPTIQUES, S.C.L. mai no compartirà les teves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagis autoritzat expressament a això.

Les seves dades podràs ser comunicats a l'òptica de la seva elecció per a la gestió del servei de comerç electrònic i/o per a la concertació de la seva cita en línia.

Li informem que podem facilitar les teves dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de MULTIÒPTIQUES, S.C.L. o els seus clientes i el públic en general.

Les seves dades podràs ser comunicats a l'òptica de la seva elecció per a la gestió del servei de comerç electrònic i/o per a la concertació de la seva cita en línia.

MULTIÒPTIQUES, S.C.L. pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en qualsevol moment, els mateixos nivells de seguretat que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. en relació amb les teves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les teves dades personals de forma privada i segura, i per tal d'utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de MULTIÒPTIQUES, S.C.L. .

Li informem que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. pot comunicar les seves dades, segons la finalitat de servei prestat, als següents destinataris ubicats fora de la UE, tenint aquest flux de dades la consideració de transferència internacional de dades de conformitat amb la normativa vigent:

Relació de Destinataris de Transferències Internacionals de MULTIÒPTIQUES, S.C.L. en matèria de gestió d'Usuaris, Clients i Proveïdors

Nom del Destinatari

País de destí

Finalitat de la transferència de dades

Habilitació transferència internacional

Perfil de destinatario¹

SALESFORCE.COMP EMEA LIMITED

ELS EUA

Obligatori per a la prestació de servei

Clàusules contractuals tipus, relatives a les transferències de Dades Personals, aprovades per la Comissió Europea

Encarregat de tractament

ORDERGROOVE, INC

ELS EUA

Obligatori per a prestació de servei

Clàusules contractuals tipus, relatives a les transferències de Dades Personals, aprovades per la Comissió Europea

Encarregat de tractament

6. Quins són els seus drets com a afectats o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si MULTIÒPTIQUES, S.C.L. està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el  dret d'accés  a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics  (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el  dret de rectificació  de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva  supressió  quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per a les fins que van anar recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la  limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu  dret a oposar-se  al tractament de les seves dades. MULTIÒPTIQUES, S.C.L. deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, li informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets adreçant-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l'Apartat 1, ‘Responsable de tractament ’d'aquesta política de Protecció de Dades i Privacitat de MULTIÒPTIQUES, S.C.L., adjuntant còpia del seu DNI. A l'igual manera, pot enviar-nos un correu electrònic a la direcció dpo@multiopticas.com .

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Tel. 901 100 099 / 912 663 517

7. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, MULTIÒPTIQUES, S.C.L. informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de MULTIÒPTIQUES, S.C.L. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de MULTIÒPTIQUES, S.C.L.

Així mateix, li informem que llevat d'obligació legal o consentiment exprés per part seva MULTIÒPTIQUES, S.C.L. no cedirà les seves dades a terceres persones.

Igualment, s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d'uns altres drets reconeguts en aquest document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a MULTIÒPTIQUES, S.C.L., Avda. dels Reis, s/n P.I. La Mina 28770 Colmenar Viejo (Madrid), 918 357 302, correu electrònic: dpo@multiopticas.com.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, MULTIÒPTIQUES, S.C.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recollit abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

MULTIÒPTIQUES, S.C.L., en qualitat de Responsable del Tractament, processarà les teves dades amb la finalitat de gestionar la compra de targetes regal així com l'enviament al destinatari que vostè ens indiqui. Podrà accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió, així com exercir els altres drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679 i/o sol·licitar l'enviament informació sobre la nostra política de protecció de dades enviant una correu electrònic a: dpo@multiopticas.com

8. Una altra informació d'interès sobre la nostra política de privacitat

8.1. Mesures de Seguretat

MULTIÒPTIQUES, S.C.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Tractament de dades de menors

Per a MULTIÒPTIQUES, S. COOP. és de gran importància protegir la privacitat dels menors. A l'empara del RGPD UE 679/2016 i del RD 1720/2007 els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com pot ser la inscripció en un fòrum, l'emplenament d'un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat de MULTIÒPTIQUES, S. COOP. comprovar la veracitat de l'edat indicada per part del menor.

Per al tractament de dades de menors de 14 anys aquesta recollida de dades es farà sempre sota l'exprés consentiment dels pares o tutors legals.

8.3. Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat

Ocasionalment, MULTIÒPTIQUES, S.C.L. podrà fer modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera li poden afectar.

8.4. Per què és necessari acceptar està Política de Protecció de Dades i de Privacitat?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris li proporciona d'una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. manté sobre les seus clientes potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades li reconeix a vostè com persona afectada i el mode de com exercir aquests drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l'inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en aquesta política. Aquesta informació personal només s'utilitzarà per a les fins per als quals ens l'has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d'advertir-li que una negativa per part seva per facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions establertes dins el contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si tens qualsevol pregunta amb relació a aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clientes Potencials, Clients i Proveïdors de MULTIÒPTIQUES, S.C.L., si us plau, posi's en contacte amb l'empresa utilitzant la direcció facilitada en l'Apartat primer ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

9. Legislació aplicable

Aquestes Condicions es regiran en qualsevol moment pel que disposa la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.