AVÍS LEGAL

 En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:

1. Objecte.

ca.multiopticas.com és un domini a internet de titularitat de MULTIÒPTIQUES, S.C.L., amb Domicili Social en Avda. dels Reis, s/n P.I. La Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid) i CIF F28465193. L'empresa consta inscrita en el Registre General de Cooperatives de Madrid al tom IV, foli 364, seient núm. 11. A l'efecte d'aquest document el telèfon de contacte és 918 357 302 i el correu electrònic de contacte és atencioncliente@multiopticas.com

Aquest Avís Legal regula la utilització d'aquest domini.

La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'Usuari de les condicions d'ús incloses en aquest Avís com també les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privacitat i Política d'ús de Cookies. En cas que certs serveis continguts i/o eines ofertes a través d'aquest “Portal” requerissin l'aplicació condicions particulars aquestes es posaran a disposició de l'Usuari.

D'altra banda, MULTIÒPTIQUES, S.C.L. adverteix que, tant els continguts i serveis d'aquesta pàgina web com les pròpies condicions d'utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d'utilització.

L'Usuari es compromet a què, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir als mateixos, facilitar dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzats les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que faci.

S'informa que en cas de ser menor d'edat haurà d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. MULTIÒPTIQUES, S.C.L. no es responsabilitza en cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l'usuari s'obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i de conformitat amb aquestes Condicions Generals d'Ús, a no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d'activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i a l'ordre pública, assumint per part de l'usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant el titular del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entris d'altres i a títol enunciatiu i no limitador:

  • Fer sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d'aquesta manipulació o alteració per tercers
  • Fer qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris
  • Introduir i/o Utilitzar programes d'ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa  que pugui causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d'informació de titular del domini
  • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, i a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Ocultar i falsejar l'origen de missatges de correu electrònic
  • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis
  • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, llevat que de disposi de l'autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
  • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d'Usuari i les claus d'accés

MULTIÒPTIQUES, S.C.L. no respon dels Enllaços (ENLLAÇOS) a unes altres pàgines d'Internet de tercers i la seva existència no implica que MULTIÒPTIQUES, S.C.L. aprovi o accepteu els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per MULTIÒPTIQUES, S.C.L. ni cobertes per aquesta Política de Privacitat. Si accedeix a unes altres pàgines web utilitzant els Enllaços proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri's que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d'aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d'informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l'ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d'accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programa lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a què fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en qualsevol cas de l'autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L'usuari es compromet a no fer cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

El prestador autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent d'en qualsevol cas redirigir al lloc web principal del prestador.

3. Protecció de dades i ús de cookies

Pot consultar aquí la nostra Política sobre Protecció de Dades  i Política d'ús de cookies.

4. Legislació aplicable

Aquestes Condicions es regiran en qualsevol moment pel que disposa la legislació espanyola.