NORMES USO XARXES SOCIALS DE MULTIÒPTIQUES

La utilització de les RRSS de MULITÓPTICAS en: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, està subjecta als següents termes i condicions d'ús.

El nostre objectiu és proporcionar contingut útil i interessant sobre la nostra entitat i fomentar un diàleg obert, trasparente i respectuós en relació amb les qüestions i temes plantejats pels usuaris, sempre des del respecte entre tots ells.

Les RRSS són instruments oberts i per la seva pròpia naturalesa no és lògic fer restriccions al flux de comentaris, post, imatges etc… Per tant, hem de matisar com a premissa principal que el contingut aportat pels usuaris és d'exclusiva responsabilitat d'aquests. No ens podem fer responsables de les opinions que els usuaris publiquin, així com de la veracitat i exactitud dels continguts per ells pujats.

Així mateix, recalquem que les RRSS són propietat de cada proveïdor; nosaltres fem ús d'elles com qualsevol altre usuari. Establirem els perfils de confidencialitat i normes d'ús que ens siguin possibles, però sempre des d'un punt de vista d'usuari.

Perquè aquest canal sigui útil per a tots, és necessari respectar unes regles bàsiques. Llegeixi amb atenció les següents normes d'ús abans de començar a participar:

1. Les RRSS són públiques i per tant l'usuari ha d'assumir que el contingut que publiqui podrà ser vist per uns altres usuaris amb les restriccions que ell mateix determini en els seus perfils de privacitat, així com els que la pròpia eina hagi incorporat.

2. Totes les opinions, comentaris, notícies que l'usuari publiqui han de contribuir al principi general d'intercanvi d'informació. En cap cas es permetrà crear polèmica o desqualificacions a tercers. Si alguna d'aquestes situacions es donés, ens reservem el dret d'eliminar l'entrada del nostre perfil. Així mateix, eliminarem qualsevol tipus d'informació que considerem il·legal o que pugui ocasionar danys tant a nosaltres com a la resta d'usuaris.

3. La informació introduïda per l'Usuari no ha de ser redundant, tampoc no s'hauria de publicar repetidament el mateix contingut. No oblidi que el contingut dels seus comentaris hauria d'estar relacionat amb la finalitat de la pàgina.

4. No està permès utilitzar aquest perfil per a activitats mercantils, promocions professionals o publicitat en general. Tampoc, pot fer ús d'aquest perfil per cercar feina.

5. Si l'usuari publica material propi, bé siguin fotografies, textos, etc… ha de ser conscient que, pel mer fet de pujar el material al nostre perfil, se'ns està atorgant autorització per fer ús d'aquest material. Recordem que, donades les característiques de les RRSS, a més de nosaltres, podria accedir a aquest material qualsevol altre usuari. Per part nostra ens comprometem a citar a l'autor del material en els possibles usos posteriors que li donem.

6. Els logotips, informació corporativa i continguts en general publicats per nosaltres són de la nostra titularitat i per tant ens reservem els drets de propietat intel·lectual i industrial. L'usuari haurà de respectar aquests principis.