HIPERMETROPIA

Veiem bé a qualsevol distància quan els nostres ulls enfoquen les imatges en la retina, quan no el fan, tindrem un defecte visual que corregirem amb ulleres o lentilles.

Mó - Salut Visual - Miopia 01

Què és la hipermetropia?

La hipermetropia és una alteració de la vista que afecta a la visió de prop. Succeeix quan els ulls enfoquen les imatges darrera de la retina, en comptes d'exactament en ella.

Mó - Salut Visual - Gràfic d'un ull normal

visió normal

Mó - Salut Visual - Gràfic d'un ull amb hipermetropia

hipermetropia

Mó - Salut Visual - Gràfic d'un ull normal

visió normal

Mó - Salut Visual - Gràfic d'un ull amb hipermetropia

hipermetropia

Com veuen les persones que tenen hipermetropia?

Mó - Salut Visual - hipermetropia Mó - Salut Visual - hipermetropia

Símptomes de la hipermetropia

Visió borrosa de prop amb dificultat per enfocar.

Sensació de cansament ocular.

Si la hipermetropia és alta o la capacitat acomodativa baixa, visió borrosa de lluny.

Maldecap.

Ulls vermells.

Mó - Salut Visual - Hipermetropia 01

Com es desenvolupa la hipermetropia?

La majoria de nens neixen amb hipermetropia, que es va corregint amb el creixement fins a desaparèixer. És important revisar si el nen conserva hipermetropia, ja que de vegades pot costar detectar-la, per evitar unes altres alteracions com ambliopia (ull vague) o estrabisme.

COM CORREGIR LA HIPERMETRIOPÍA?

Es corregeix amb l'ús d'ulleres focals, lentilles esfèriques o la combinació d'ambdues. En la recepta de l'especialista s'identifica amb un signe (+) davant del valor de l'esfera.

Mó - Salut Visual - Hipermetropia 01